Eyüp İlk Yardım Eğitimi

Eyüp bölgesindeki sağlık ve güvenlik bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Vira Akademi Eğitim Merkezi olarak Eyüp İlk Yardım Eğitimi’ni sunmaktan gurur duyuyoruz. Acil durumlarda doğru müdahale becerilerini geliştirmek ve toplumun sağlık standartlarını yükseltmek için bu kursları sunuyoruz.

Temel İlkyardım Eğitimi:

Eyüp İlk Yardım Kursu, acil durum müdahale becerilerini geliştirmek isteyen herkes için temel ilkyardım eğitimi sunmaktadır. Bu eğitimde temel yaşam desteği, yara bakımı ve bilinç kaybı durumlarında nasıl hareket edileceği gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, ilkyardım malzemelerinin doğru kullanımı da uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi:

İlkyardım bilgilerini güncel tutmak isteyenler için Eyüp İlk Yardım Kursu, temel ilkyardım güncelleme eğitimi sunmaktadır. Bu eğitimde en son ilkyardım teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinilirken, yenilenen yönergeler doğrultusunda pratik beceriler de geliştirilmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi:

Eyüp İlk Yardım Kursu, ilkyardım konusunda uzmanlaşarak eğitmenlik becerileri kazanmak isteyenler için ilkyardım eğitici eğitimi sunmaktadır. Bu eğitimde, etkili eğitim materyalleri hazırlama ve sunma yetenekleri geliştirilirken, gruplarla etkileşimde bulunarak öğrencilere bilgi aktarımı pratiği yapılır.

İlkyardım Eğitici Güncelleme Eğitimi:

İlkyardım eğitmenlerinin becerilerini güncellemek ve en son gelişmeleri takip etmek için Eyüp İlk Yardım Kursu, ilkyardım eğitici güncelleme eğitimi sunmaktadır. Bu eğitimde, eğitmenlik yetenekleri güncellenirken, eğitim materyalleri revize edilerek en etkili şekilde kullanma pratiği yapılır.

OED Eğitimi (Ortak Eğitim Değerlendirme):

Eyüp İlk Yardım Kursu, eğitim değerlendirme süreçlerini anlama ve uygulama konusunda katılımcılara rehberlik etmektedir. Bu eğitimde, eğitim etkinliklerini planlama ve değerlendirme yetenekleri geliştirilirken, kaliteli eğitim standartlarına uygun bir şekilde öğrencilere bilgi aktarma becerileri artırılır.

Sertifika ve Katılım Bilgileri:

Eyüp İlk Yardım Kursu’nu başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara uluslararası standartlara uygun sertifikalar verilmektedir. Sertifikalar, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından onaylanmaktadır ve kişisel ve profesyonel gelişimlerinde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

Eyüp İlk Yardım Kursu’nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı bir Eyüp toplumu için birlikte daha bilinçli adımlar atalım!