İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Eğitimlerimizden Kareler

İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Tanıtım

İlk Yardım Eğitmeni Eğitimi Mevzuatı

29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği,

İlkyardımı: Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri İkyardım eğitici eğitmeni’ni :  Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi ve İlkyardım eğitmeni’ni de: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişi olarak tanımlamaktadır. Bu yönetmelik ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilen eğitimlerin ve yine Sağlık Bakanlığı tarafından icra edilen sınavlarda başarılı olan kişilerin almaya hak kazandığı sertifikaların geçerli olduğunu ifade etmektedir.

Not: Yönetmelikte belirtildiği üzere, Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan eğitimler ve sertifikalar hariç olmak kaydıyla, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri vb kurumlarca verilen eğitimler ve sertifikalar bu mevzuat kapsamı dışında kalmaktadır. Bu durumda farklı kurumlardan alınan eğitici eğitimlerinin ve belgelerinin katılım belgesi veya kişisel gelişim sertifikası dışında Sağlık Bakanlığı nezninde ve ilgili yönetmelik kapsamında bir geçerliliği olmamaktadır.

Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilme imkanına sahip olursunuz.

Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, özel güvenlik kurslarında ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilme imkanına sahip olursunuz.

Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, ilk yardım merkezlerinde ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilme imkanına sahip olursunuz.

Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, ek gelir elde etmek amacıyla, hafta sonları, ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilme ve / veya sınavlarda görev alma imkanına sahip olursunuz (ilk yardım merkezlerinde, sürücü kursları ve özel güvenlik kurslarında).

Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, ilk yardım eğitim ve ilk yardım eğitici eğitim merkezlerinde mesul müdür olarak çalışabilme imkanına sahip olursunuz.

Eğer Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışıyorsanız, Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, ilk yardım eğitimi denetimlerinde, hafta sonu veya hafta içi yapılan sınavlarda gözetmen olarak çalışabilme imkanına sahip olursunuz, böylelikle ek gelir elde edebilirsiniz.

Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimine katılarak  ilk yardım eğitici eğitim merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilme imkanına sahip olursunuz

Eğitim Süresi

Bu eğitimi almak isteyenler, birbiri ardına devam eden 5 gün şeklinde olmak üzere toplam 40 saat süren bir eğitime katılmak zorundadırlar.

Bu eğitime katılım zorunlu, devamlılık esastır. Eğitimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetmen ekibinin denetimine açıktır ve kursiyerin herhangi bir sebeple kursa katılmadığı tespit edilmesi halinde eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edilir. Bu iptal edilme işlemi sonrası kursiyere ücret iadesi yapılmaz. Kursiyer tekrar eğitim kaydı yaptırarak eğitime katılmak zorundadır.

Eğitim İçeriği

Mevzuat ve genel müdürlük tarafından belirlenmiş ilk yardım eğitim içeriği şu şekildedir;

Genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım.

İlk yardım eğitici eğitimindeyse, bu eğitimlere ilaveten;

yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konuları gösterilmektedir.

Ayrıca dönem dönem eğitim konularında ve eğitimlerde kullanılan malzeme, araç ve gereç listelerinde güncellemeler Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Eğitim Yeri

Eğitimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkilendirmiş olduğu ilk yardım eğitim merkezinde yapılabileceği gibi, gerekli şartların sağlanması halinde firmaların kendi yerlerinde de düzenlenebilir. Bu şartlardan kısaca bahsetmek gerekir ise;

Katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bulunan, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulunduğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir. Diğer gerekli bütün malzemeler Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi’nce sağlanmaktadır (Projeksiyon Cihazı, Ayaklı yazı tahtası, Eğitim Maket Seti, OED Cihazı, Atel, Battaniye, Bandaj vb).

Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulunduramaz.

Eğitim alanı olarak ise yemekhane gibi giriş / çıkış olan yerler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Yerinde eğitim almak isteyen kurumun, bu şartları sağladığını beyan eden formu imzalı kaşeli şekilde Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi’ne ulaştırmasına istinaden, gerekli eğitim organizasyon işlemlerine başlanılacaktır.

Sınav Yeri ve Uygulama Şekli

Sınav yerini, gününü ve saatini İl Sağlık Müdürlüğü belirlemekte olup güncel durumda, Temel İlk Yardım ve Güncelleme Eğitimi Sınavları hafta sonları, İlk yardım Eğitici Eğitmenliği Sınavları ile OED sınavları hafta içi yapılmaktadır. Sınav yerleri ise İstanbul Acil Şube ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği, uygun salonu olan hastanelerde yapılmaktadır.

Eğitimin sona erdiği tarihin akabinde bir ay içerisinde kursiyerler sınava girmek durumundadır. Güncel durumda en geç 2 hafta içinde kursiyerler sınava alınmaktadır

Sınava alınacak katılımcılar nüfus cüzdanı veya fotoğraflı resmi kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.

Uygulama sınavı yapıldığı için rahat bir kıyafet tercih edilmelidir.

Sınavlar teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamalı olmaktadır.

Teorik sınavdan 85 alan aday uygulama sınavına girmeye hak kazanır.

Teorik ve uygulamalı sınavlar birbirini takip edecek şekilde icra edilmektedir.

Teorik sınav soruları; müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan İl Sağlık Müdürlüğü Sınav Gözetim Ekibi’nce belirlenmektedir. (Örnek soruları web sayfamızdan inceleyebilirsiniz)

Uygulama sınavları; temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla, beceri gerektiren konuları içerecek şekilde yapılmaktadır.

Her iki sınavdan 85 alan aday sertifika almaya hak kazanır.

Her kursiyerin 2 sınav hakkı vardır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar.

Teorik sınavdan başarılı olup uygulama sınavından başarısız olan aday, bir sonraki sınavda, sınavın sadece uygulama aşamasına girecektir.

İlk yardım Eğitmen Sertifikası ve Geçerlilik Süresi

Sınavda başarılı olan kursiyerin belgeleri onay mercii İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilir ve onaylanmasına müteakip 5 yıl geçerliliği olan ilkyardımcı sertifikası kişiye teslimi sağlanır. Yönetmelik gereği eğitim alan her katılımcının 2 sınav hakkında da başarısız olması durumunda, sertifika almaya hak kazanması için kursiyerin eğitimi tekrar alması gerekmektedir.

Eğitici Eğitimi Ücretlendirmesi

İlk Yardım Eğitim ve Eğitici Eğitim Merkezleri Ücret Tespit Komisyonu’nun 20.02.2024 tarihli kararına istinaden İlk Yardım Eğitimi ücreti 9.700 TL + KDV olup, güncel sınav harç ve gözetmen ücreti toplam tutarı da 306,13 TL + KDV’dir.

İlkyardım Eğitici Güncelleme Eğitimi Konu Başlıkları

 • AÇILIŞ, TANIŞMA VE KURSUN AMACI
  KURS ÖNCESİ SORU FORMU VE PERFORMANS MATRİKASI
 • GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ
 • HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ(YETİŞKİN)
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ(ÇOCUK)
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ(BEBEK)
 • KANAMALARDA İLK YARDIM

 

1.GÜN TEKRARI

 • YARALANMALARDA İLKYARDIM
 • YANMA, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM
 • KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM
 • BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
 • ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
 • HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM
 • GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM
 • BOĞULMALARDA İLKYARDIM
 • HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ
 • PRATİK UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARININ AÇIKLANMASI VE SORU FORMUNUN UYGULANMASI
  SON TEST

 

2.GÜN TEKRARI

 • EĞİTİM ARAÇLARINI TANIMA, HAZIRLAMA VE KULLANMA GRUP ÇALIŞMALARI
 • OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ YARATMA
 • OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ YARATMA VE GRUP ÇALIŞMALARI
 • KATILIMCI EĞİTİM YÖNTEMLERİ
 • KATILIMCI EĞİTİM YÖNTEMLERİ UYGULAMALARI
 • YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ
 • GÜN SONU EĞİTİM DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEKRARI

 

3.GÜN TEKRARI

 • İLETİŞİM BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASI
 • YETERLİĞE DAYALI EĞİTİMDE YETİŞTİRİCİLİK (KOÇLUK)
 • YETERLİĞE DAYALI EĞİTİMDE YETİŞTİRİCİLİK (KOÇLUK) GRUP ÇALIŞMASI
 • EĞİTİMDE KULLANILACAK REHBER, FORMLAR VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
 • SUNUM KONULARININ TESPİTİ VE ÖN ÇALIŞMASI
 • SUNUM KONULARININ TESPİTİ VE ÖN ÇALIŞMASI
 • GÜN SONU EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ VE TEKRARI
 • SUNUM ÖNCESİ GRUP ÇALIŞMALARI
 • EĞİTİM BECERİLERİ KURS SONRASI SON TEST
 • SUNUM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI (TEKRAR)
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI (TEKRAR)
 • SON TEST
 • KURS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  KAPANIŞ

Sıkça Sorulan Sorular

İşyerinin faaliyet alanından bağımsız olarak ilkyardımcı personel bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Tehlike sınıfına göre mevzuat tarafından belirlenen ilkyardımcı sayısı; az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışan için 1 ve çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışan için 1 olmaktadır.

Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri üzerinden verilen eğitimler bilgilendirme amaçlı olup, eğitimlerin sonunda alınan sertifikalar mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme yerine geçmemektedir.

Aynı şekilde halk eğitim merkezleri üzerinden verilen eğitimler de bilgilendirme amaçlı olup, eğitimlerin sonunda alınan sertifikalar mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme yerine geçmemektedir.

HAYIR. İlk yardım eğitimleri ile ilgili olarak mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı onaylı olması durumunda kabul edilmektedir. Mevzuatın zorunlu kıldığı sertifikalar, Sağlık Bakanlığı ÇKYS sistemi üzerinden sorgulanabilmekte ve bu sertifikaların doğrulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Vira Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri ve yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü zorunlu ilkyardımcı eğitimlerini vermeye yetkilidir.

Vira Akademi İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri ve yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilk yardım eğitici eğitimlerini vermeye yetkilidir.

Temel ilk yardım eğitimlerimiz 2 gün süreyle ve 16 saat üzerinden, 09:00-17:00 arası teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak verilmektedir.

Güncelleme ilk yardım eğitimlerimiz 1 gün (8 saat) süreyle ve 09:00-17:00 arası teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Mevzuat tarafından belirlendiği şekliyle, eğitim gruplarımız en az 5 kişi olmak koşuluyla açılmaktadır.

Her eğitim için (güncelleme yada temel eğitim fark etmeksizin)  7 kişiye 1 eğitmen görevlendirilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde hem teorik ve uygulamalı sınav yapılmaktadır.

Teorik sınav için 85 olan geçme notunu veya üstünü alan kişiler uygulama sınavına katılmaya hak kazanmakta olup, sertifika almaya hak kazanabilmeleri için aynı şekilde uygulama sınavından da 85 ve üstü almaları gerekmektedir.

Her adayın 2 sınav bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilkyardımcı belgesi ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanırlar.

İlkyardımcı belgeleri 3 yıl geçerli olup, 3 yılın sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Vira Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi’ne başvurularak, 1 günlük eğitim ile güncellenebilmektedir.

Katılım sayısı ve eğitim yerinizin müsaitlik durumuna göre kendi işyerinizde eğitim alabilirsiniz.

Eğitimler Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kurallar ve ilgili yönetmelik kapsamında yapılmaktadır. Eğitimler konferans ve toplantı salonu vb eğitim vermeye müsait alanlarda yapılabilmektedir.

HAYIR. Mevzuatın uygun kabul etmediği bu tarz alanlarda eğitimler organize edilememektedir.

Eğitimin verildiği salonda/alanda her aday için asgari 3,5 m2 alan ayrılmış olmalıdır.

Eğitime tam zamanlı katılım zorunluluğu mevcuttur.