İlk Yardım Eğitimleri

Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi sonunda ilkyardımcı olmaya hak kazanan kursiyerlerimiz, ilk yardımı en doğru şekliyle yapabilen bireyler olarak toplum hayatında farkındalık oluşturmaktadır.

Detaylı Bilgi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Sağlık mezunu eğitmen adaylarımız, Vira Eğitici Eğitim Merkezi’nin 5 günlük eğitimine katılmaları ve sınavlarda başarılı olmaları akabinde, ek kazanç sahibi olabilmektedirler.

Detaylı Bilgi

2014 yılında kurulmuş olan Vira akademi, bir çok kurumsal firma çalışanlarına ve bireysel katılımcılara, başta ilk yardım eğitimlerinin olmak üzere, iş kanununun zorunlu kıldığı eğitimlerin ve kişisel gelişim eğitimlerinin verilmesi ve bu eğitimlerin belgelendirilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Vira İlk Yardım adıyla faaliyete geçmiş olan kurumumuz, ilk başlarda sadece ilk yardım eğitimleri üzerine hizmet vermeye başlamış ve zamanla iş ortaklarımızdan gelen talepler üzerine, faaliyet alanını genişleterek, Vira Akademi ismini almıştır. GünümüzdeVira Akademi, mevzuatın zorunlu kıldığı tüm eğitim kalemleri ve belgelendirmeleri üzerine hizmet yelpazesini genişletmiş durumdadır.

Temel İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi, acil durumlarda hayat kurtarmak için temel bilgilerin ve becerilerin öğrenilmesini sağlayan en önemli eğitimdir. Vira Akademi’nin 10 yıla varan tecrübesiyle vermekte olduğu Temel İlk Yardım Eğitimi, katılımcılara acil durumlarda doğru müdahalede bulunma yeteneklerini kazandırır. Bu eğitimde, kanamaların durdurulması, yaralanmaların stabilize edilmesi, solunum yolu tıkanıklıklarının giderilmesi gibi temel ilk yardım prensipleri öğretilir.

Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

İlk yardım uygulamaları sağlık alanındaki gelişmelere paralel bir şekilde güncellenmektedir ve bu nedenle bilgi ve becerilerin taze tutulması hayati önem taşır. Vira Akademi’nin Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi, katılımcıları mevcut bilgilerini tazelemeye ve yeni gelişmeleri öğrenmeye teşvik eder. Bu eğitim, katılımcıların acil durumlarda en etkili müdahaleleri yapabilmeleri için gerekli olan en son teknikleri ve güncel mevzuatta belirtilen yenilikleri içerir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi:

İlk yardım eğitici eğitimi, topluma ilk yardım becerilerini öğretmek ve yaygınlaştırmak için önemli bir araçtır. Vira Akademi’nin İlk Yardım Eğitici Eğitimi, bireyleri yetkin birer ilk yardım eğitmeni haline getirmeyi amaçlar. Bu eğitimde, temel ilk yardım, eğitim pedagojisi, pratik uygulamalar ve öğretim teknikleri hakkında kapsamlı bilgi verilir, böylece katılımcılar etkili bir şekilde ilk yardım bilgilerini başkalarına aktarabilirler.

İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi

İlk yardım uygulamaları sağlık alanındaki gelişmelere paralel bir şekilde güncellenmektedir, bu nedenle ilk yardım eğitmenlerinin bilgilerini güncel tutmaları önemlidir. Vira Akademi’nin İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi, mevcut ilk yardım eğitmenlerini en son bilgilere ve pratik uygulamalara sahip olmaları için günceller. Bu eğitim, eğitmenlerin öğrencilere en etkili ve güncel ilk yardım bilgilerini aktarabilmelerini sağlar.

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Eğitimi

Kalp krizleri, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi durumlardır. OED, kalp ritmini düzeltmek için kullanılan hayati bir cihazdır. Vira Akademi’nin OED Eğitimi, katılımcılara OED’nin nasıl kullanılacağı ve kalp krizi vakalarında etkili bir şekilde nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verir. Bu eğitim, acil durumlarda kalp krizi olan bireylere zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağlar, bu da hayat kurtarabilir.

İlk Yardım Eğitimi: Hayat Kurtaran Bilgiler

İlk yardım nedir, acil durumlarda hayat kurtarabilen önemli bir beceridir. Acil durumlar her zaman beklenmedik olabilir ve doğru bilgi ve becerilere sahip olmak, olayları kontrol altına alabilmek ve zarar gören kişilere yardımcı olabilmek için hayati önem taşır. Bu makalede, ilk yardım eğitimi ile ilgili temel bilgileri, becerileri ve önemli noktaları öğreneceksiniz.

1. İlk Yardımın Önemi:

 • İlk yardımın önemi ve neden herkesin temel ilk yardım bilgilerine sahip olması gerektiği.
 • İlk yardımın hayat kurtarmadaki rolü ve acil durumlarda ne kadar kritik olduğu.

2. Temel İlk Yardım Bilgileri:

 • Bilinmesi gereken ilk yardım temel prensipleri.
 • Acil durumların çeşitleri ve her birine nasıl müdahale edileceği.

3. İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikasyon:

 • İlk yardım eğitim programlarının önemi ve içeriği.
 • İlk yardım sertifikası almanın avantajları ve gereklilikleri.

4. Temel İlk Yardım Becerileri:

 • Yara bakımı ve pansuman uygulama.
 • Suni teneffüs ve kalp masajı gibi temel yaşam destek prosedürleri.
 • Kanama kontrolü ve yaralanmaların stabilize edilmesi.

5. Acil Durum Senaryoları ve Uygulamaları:

 • Farklı acil durum senaryolarında nasıl hareket edileceği.
 • Egzersizler ve uygulamalar yoluyla ilk yardım becerilerinin geliştirilmesi.

6. İlk Yardım Malzemeleri ve Ekipmanları:

 • Bir ilk yardım çantasının temel içeriği ve önemi.
 • Evde, işte ve araçta bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri.

7. İlk Yardım Güncellemeleri ve Yenilikler:

 • İlk yardım alanındaki yeni teknolojik gelişmeler.
 • İlk yardım prosedürlerindeki güncellemeler ve değişiklikler.

8. İlk Yardım Eğitimi ve Toplum Katılımı:

 • Toplulukta ilk yardım bilincini artırmak için yapılabilecekler.
 • Okullarda, işyerlerinde ve kamu alanlarında ilk yardım eğitimi programlarının teşviki.

9. İlk Yardım Eğitimi İçin Kaynaklar:

 • İlk yardım eğitimi için çevrimiçi ve yerel kaynaklar.
 • İlk yardım konusunda güvenilir kurs ve eğitim sağlayıcıları.

Sonuç:

İlk yardım eğitimi, herkesin sahip olması gereken hayati bir eğitimdir. Acil durumlarda doğru hareket etmek ve zarar gören kişilere etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için bu bilgileri edinmek önemlidir. İlk yardım eğitimi ile ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek, çevremizdeki insanlara yardımcı olmak ve potansiyel olarak hayat kurtarmak için kritik bir adımdır.