İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi

Eğitimlerimizden Kareler

Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi Tanıtım

İlk Yardım Eğitmeni Eğitimi Mevzuatı

29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği,

İlkyardımı: Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri İkyardım eğitici eğitmeni’ni :  Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi ve İlkyardım eğitmeni’ni de: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişi olarak tanımlamaktadır. Bu yönetmelik ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilen eğitimlerin ve yine Sağlık Bakanlığı tarafından icra edilen sınavlarda başarılı olan kişilerin almaya hak kazandığı sertifikaların geçerli olduğunu ifade etmektedir.

Not: Yönetmelikte belirtildiği üzere, Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan eğitimler ve sertifikalar hariç olmak kaydıyla, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri vb kurumlarca verilen eğitimler ve sertifikalar bu mevzuat kapsamı dışında kalmaktadır. Bu durumda farklı kurumlardan alınan eğitici eğitimlerinin ve belgelerinin katılım belgesi veya kişisel gelişim sertifikası dışında Sağlık Bakanlığı nezninde ve ilgili yönetmelik kapsamında bir GEÇERLİLİĞİ OLMAMAKTADIR.

Sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olarak çalışmanıza devam edebilmek için Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan eğitici güncelleme eğitimi almanız gerekmektedir.

Özel güvenlik kurslarında ilk yardım eğitmeni olarak çalışmanıza devam edebilmek için Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan eğitici güncelleme eğitimi almanız gerekmektedir.

İlk yardım merkezlerinde ilk yardım eğitmeni olarak çalışmanıza devam edebilmek için Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan eğitici güncelleme eğitimi almanız gerekmektedir.

Hafta sonları ek gelir olarak ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilme ve / veya sınavlarda görev almaya devam edebilmek için (ilk yardım merkezlerinde, sürücü kursları ve özel güvenlik kurslarında) Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan eğitici güncelleme eğitimi almanız gerekmektedir.

İlk yardım eğitim ve ilk yardım eğitici eğitim merkezlerinde mesul müdür olarak çalışmaya devam edebilmek için Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan eğitici güncelleme eğitimi almanız gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı çalışanı olarak ek gelir elde etmek amacıyla İlk yardım eğitimi denetimlerinde, hafta sonu veya hafta içi yapılan sınavlarda gözetmen olarak çalışmaya devam edebilmek için Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan eğitici güncelleme eğitimi almanız gerekmektedir.

Eğitim Süresi

Bu eğitimi almak isteyenler, birbiri ardına devam eden 2,5 gün şeklinde olmak üzere toplam 20 saat süren bir eğitime katılmak zorundadırlar.

Bu eğitime katılım zorunlu, devamlılık esastır. Eğitimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetmen ekibinin denetimine açıktır ve kursiyerin herhangi bir sebeple kursa katılmadığı tespit edilmesi halinde eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edilir. Bu iptal edilme işlemi sonrası kursiyere ücret iadesi yapılmaz. Kursiyer tekrar eğitim kaydı yaptırarak eğitime katılmak zorundadır.

Eğitim İçeriği

Mevzuat ve genel müdürlük tarafından belirlenmiş ilk yardım eğitim içeriği şu şekildedir;

Genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım.

İlk yardım eğitici güncelleme eğitimindeyse, bu eğitimlere ilaveten;

yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçların konuları gösterilmektedir.

Ayrıca dönem dönem eğitim konularında ve eğitimlerde kullanılan malzeme, araç ve gereç listelerinde güncellemeler Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Eğitim Yeri

Eğitimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkilendirmiş olduğu ilk yardım eğitim merkezinde yapılabileceği gibi, gerekli şartların sağlanması halinde firmaların kendi yerlerinde de düzenlenebilir. Bu şartlardan kısaca bahsetmek gerekir ise;

Katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bulunan, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulunduğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir. Diğer gerekli bütün malzemeler Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi’nce sağlanmaktadır (Projeksiyon Cihazı, Ayaklı yazı tahtası, Eğitim Maket Seti, OED Cihazı, Atel, Battaniye, Bandaj vb).

Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulunduramaz.

Eğitim alanı olarak ise yemekhane gibi giriş / çıkış olan yerler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Yerinde eğitim almak isteyen kurumun, bu şartları sağladığını beyan eden formu imzalı kaşeli şekilde Vira Akademi İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi’ne ulaştırmasına istinaden, gerekli eğitim organizasyon işlemlerine başlanılacaktır.

Eğitmen Güncelleme Eğitimi Geçerlilik Süresi

Eğitime katılan kursiyerin belgeleri onay mercii İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilir ve onaylanmasına müteakip 5 yıl geçerliliği olan ilkyardımcı sertifikası kişiye teslimi sağlanır.

NOT: Güncelleme eğitimlerinin mücbir sebep veya olağanüstü hâl nedeniyle (pandemi, doğal afet vb) yapılamaması halinde, Genel Müdürlük onayı ile söz konusu eğitimler bu durumların ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde yapılır. Bu süre zarfında yetki belgeleri geçerli olmaya devam eder.

Eğitmen Güncelleme Eğitimi Ücretlendirmesi

İlk Yardım Eğitim ve Eğitici Eğitim Merkezleri Ücret Tespit Komisyonu’nun 20.02.2024 tarihli kararına istinaden İlk Yardım Eğitimi ücreti 4.850 TL + KDV’dir.

İlkyardım Eğitici Güncelleme Eğitimi Konu Başlıkları

 • AÇILIŞ, AMAÇ, TANIŞMA, BEKLENTİLERİN ALINMASI, KURS ÖNCESİ SORU FORMU
 • TEMEL UYGULAMALAR, İLKYARDIMCININ ÖZELLİKLERİ, PERFORMANS MATRİKASI
 • İNSAN VÜCUDU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER HASTA/YARALI DEĞERLENDİRİLMESİ
 • OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • OED ANLATIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (YETİŞKİN)
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (ÇOCUK, BEBEK)
 • SOLUNUM YOLU TIKANIKLARI, YETİŞKİN-ÇOCUK-BEBEK
 • HEMLICH MANEVRASI
 • KANAMALAR, ŞOK
 • YARALANMALAR VE UYGULAMASI
 • YANIK DONMA VE SICAK ÇARPMASI
 • KIRIK ÇIKIK BURKULMA VE UYGULAMASI
 • BİLİMÇ BOZUKLUKLARI
 • ZEHİRLENMELER
 • HAYVAN ISIRIKLARI
 • GÖZ KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASI
 • BOĞULMALAR
 • HASTA YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ ANLATIM
 • SEDYEDE TAŞIMA VE YERLEŞTİRME TEKNİLERİ
 • KÜTÜK ÇEVİRME
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI OED’Lİ YETİŞKİN-ÇOCUK-BEBEK
 • KANAMA DURDURMA VE ŞOK POZİSYONU VERME UYGULAMALARI
 • KIRIK, ÇIKIK, BURKULMA UYGULAMALARI
 • KOMA POZİSYONU, YARI OTURU POZİSYON UYGULAMALARI
 • TAŞIMA TEKNİKLERİ UYGULAMALARI
 • (RENTEK-KÜTÜK ÇEVİRME) UYGULAMALARI

Sıkça Sorulan Sorular

İşyerinin faaliyet alanından bağımsız olarak ilkyardımcı personel bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Tehlike sınıfına göre mevzuat tarafından belirlenen ilkyardımcı sayısı; az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışan için 1 ve çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışan için 1 olmaktadır.

Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri üzerinden verilen eğitimler bilgilendirme amaçlı olup, eğitimlerin sonunda alınan sertifikalar mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme yerine geçmemektedir.

Aynı şekilde halk eğitim merkezleri üzerinden verilen eğitimler de bilgilendirme amaçlı olup, eğitimlerin sonunda alınan sertifikalar mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme yerine geçmemektedir.

HAYIR. İlk yardım eğitimleri ile ilgili olarak mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı onaylı olması durumunda kabul edilmektedir. Mevzuatın zorunlu kıldığı sertifikalar, Sağlık Bakanlığı ÇKYS sistemi üzerinden sorgulanabilmekte ve bu sertifikaların doğrulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Vira Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri ve yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü zorunlu ilkyardımcı eğitimlerini vermeye yetkilidir.

Vira Akademi İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri ve yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilk yardım eğitici eğitimlerini vermeye yetkilidir.

Temel ilk yardım eğitimlerimiz 2 gün süreyle ve 16 saat üzerinden, 09:00-17:00 arası teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak verilmektedir.

Güncelleme ilk yardım eğitimlerimiz 1 gün (8 saat) süreyle ve 09:00-17:00 arası teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Mevzuat tarafından belirlendiği şekliyle, eğitim gruplarımız en az 5 kişi olmak koşuluyla açılmaktadır.

Her eğitim için (güncelleme yada temel eğitim fark etmeksizin)  7 kişiye 1 eğitmen görevlendirilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde hem teorik ve uygulamalı sınav yapılmaktadır.

Teorik sınav için 85 olan geçme notunu veya üstünü alan kişiler uygulama sınavına katılmaya hak kazanmakta olup, sertifika almaya hak kazanabilmeleri için aynı şekilde uygulama sınavından da 85 ve üstü almaları gerekmektedir.

Her adayın 2 sınav bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilkyardımcı belgesi ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanırlar.

İlkyardımcı belgeleri 3 yıl geçerli olup, 3 yılın sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Vira Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi’ne başvurularak, 1 günlük eğitim ile güncellenebilmektedir.

Katılım sayısı ve eğitim yerinizin müsaitlik durumuna göre kendi işyerinizde eğitim alabilirsiniz.

Eğitimler Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kurallar ve ilgili yönetmelik kapsamında yapılmaktadır. Eğitimler konferans ve toplantı salonu vb eğitim vermeye müsait alanlarda yapılabilmektedir.

HAYIR. Mevzuatın uygun kabul etmediği bu tarz alanlarda eğitimler organize edilememektedir.

Eğitimin verildiği salonda/alanda her aday için asgari 3,5 m2 alan ayrılmış olmalıdır.

Eğitime tam zamanlı katılım zorunluluğu mevcuttur.