İlk Yardım Eğitim Merkezi

Eğitimlerimiz

Yönetmeliğe Göre İlk Yardım Eğitimleri

29.07.2015 tarih, 29429 sayılı resmi gazete’de yayınlanmış olan İlk Yardım Yönetmeliği gereği tüm işyerleri, yönetmelikte belirtilen oranlarda ilk yardım sertifikasına sahip personel çalıştırmakla yükümlüdür. Tüm işyerleri için yasa gereği zorunlu hale getirilmiş olan, ilk yardım eğitim sertifikasına sahip personel bulundurma yükümlülüğü tehlike sınıflarına göre en az aşağıdaki oranlarda belirlenmiştir.

Çok tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde her 10 kişide en az 1 kişi.
Tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde 15 kişide en az 1 kişi.
Az tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde ise 20 kişide en az 1 kişi.
Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim sertifikasına sahip olmak zorundadır.

İlk Yardım Eğitim Merkezi

İlk yardım eğitim merkezi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirlenmiş olan ve bu kanundan atıfla, 2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği kapsamında zorunlu kılınan ilk yardım eğitimlerini veren, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş  kurumlardır. Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım merkezi, verdikleri eğitimlerinin tamamını yönetmeliğe uygun bir şekilde ve bakanlığın denetimi altında gerçekleştirirler.

İlk yardım, üzerinde hassasiyetle durulması gereken, hayatın her anında karşımıza aniden çıkabilecek acil müdahalelerin tamamını kapsayan bir olgudur. Bu yüzden tamamen kendine ait özel yönetmeliği olan ilk yardımın, uygulamasından, eğitim içeriğine, sertifikalandırma sürecinden yenileme eğitimlerine kadarki süreçler de mevzuat tarafından ayrıca belirlenmiştir. Burada özellikle üzerinde durulması gereken, eğitimlerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilk yardım eğitim merkezleri tarafından yapılması, eğitim sonunda yeterlilik ve kazanımların ölçüldüğü sınavların da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması ve sertifika sürecinin de bu doğrultuda tamamlanması hususudur.

Detaylı bilgi

Müşterilerimiz