İlk Yardım Eğitim Merkezi

İlkyardım eğitimlerimiz için bizimler iletişime geçiniz

İLKYARDIM EĞİTİMLERİNİ KİMLER ALABİLİR?

Yönetmeliğe Göre İlk Yardım Eğitimleri

29.07.2015 tarih, 29429 sayılı resmi gazete’de yayınlanmış olan İlk Yardım Yönetmeliği gereği tüm işyerleri, yönetmelikte belirtilen oranlarda ilk yardım sertifikasına sahip personel çalıştırmakla yükümlüdür. Tüm işyerleri için yasa gereği zorunlu hale getirilmiş olan, ilk yardım eğitim sertifikasına sahip personel bulundurma yükümlülüğü tehlike sınıflarına göre en az aşağıdaki oranlarda belirlenmiştir.

Çok tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde her 10 kişide en az 1 kişi.
Tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde 15 kişide en az 1 kişi.
Az tehlikeli sınıfına dahil iş yerlerinde ise 20 kişide en az 1 kişi.
Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim sertifikasına sahip olmak zorundadır.

EĞİTİMLERİMİZ

Temel İlkyardım Eğitimi

Toplamda 16 saatlik teorik ve uygulama eğitim aşamalarından sonra sınavdan başarılı olmanız durumunda Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Sertifikası’na sahip olursunuz. İlk yardım eğitimi ve ilk yardım sertifikası, yalnızca işyerlerinde değil, ev içerisi dahil hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceğimiz ve hayat kurtarıcı bir yardımcıdır. Doğru ilk yardım eğitimi almış ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikasına sahip olan kişiler, hem evde yaşanabilecek sağlık sorunlarında, hem işyerinde yaşanabilecek sağlık sorularında, hem de diğer alanlarda ihtiyacı olan kimselere ilk sağlık müdahalesinde bulunarak, aile bireyleri, yakınları, iş arkadaşları ve çevresindekiler için hayat kurtarıcı olabilirler.

OED Eğitimi

Toplamda 2 saatlik uygulama eğitim aşamasından sonra sınavdan başarılı olmanız durumunda Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Sertifikanıza OED onayı eklenmektedir. Bu eğitimde her katılımcının OED cihazındaki elektrotları hastaya bağlatıyor ve çeşitli senaryolarla ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak aktarıyoruz. Tam otomatik ve yarı otomatik şekillerde karşımıza çıkabilecek OED cihazlarını ayrı ayrı çalıştırıyoruz. OED’nin ilk yardımcılar için çalışma prensiplerine uyulduğunda güvenli, zarar vermeyen ve hayat kurtaran bir cihaz olduğunu anlatıyoruz.

Güncelleme Eğitimi

Toplamda 8 saatlik teorik ve uygulama eğitim aşamalarından sonra sınavsız belge güncellemesi yapılmaktadır. Belge geçerlilik süresi 3 yıl olup süresi dolan belgeye 3 ay opsiyon süresi eklenmektedir. Güncelleme eğitimi yapılabilmesi için kişinin ilkyardımcı sertifikasının aslı bulunması gereklidir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Yönetmeliği gereği sadece Sağlık Personeli sıfatı taşıyanlar İlkyardım Eğitmeni olabilmektedir. Sizlerde Bakanlığın belirlediği Sağlık Çalışanı iseniz; İlkyardım Eğitici Eğitimi Programlarına katılabilir ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı “İlkyardım Eğitmeni” Sertifikası alabilirsiniz. Tıp Doktorları, Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler, Veteriner Hekimler, Sağlık Memurları, Paramedikler, ATT, Tıbbi Teknologlar, Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Tıbbi Sekreterler ve Sağlık Eğitimcileri katılabilirler. Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 5 yıl geçerli sertifika verilmektedir. İlk yardım merkezlerinde ilk yardım eğitmeni olarak görev yapabilmek için toplam 40 saat temel ilk yardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir.

Çocuklarda ve Bebeklerde İlkyardım Semineri

4-8 saat süren eğitimlerle, Ev hanımları ve Eğitim kurumlarına yönelik bilgilendirme eğitimleri verilmekte olup, eğitim sonunda katılımcılara “Katılımcı Belgesi” düzenlenmektedir.

İlkyardım Bilgilendirme Semineri

4-8 saat süren eğitimlerle, kişi veya kurumların isteklerine yönelik bilgilendirme eğitimleri verilmekte olup, eğitim sonunda katılımcılara “Katılımcı Belgesi” düzenlenmektedir.