İlk Yardım Bilgilendirme Semineri

Vira Akademi olarak, toplumsal sağlık bilincini artırma ve acil sağlık durumlarına etkili müdahalede bulunabilme kapasitesini genişletme amacıyla, yetişkinlere yönelik ilk yardım farkındalık eğitimleri ve seminerleri sunmaktayız. Bu eğitimler, kurumsal firmalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ile işbirliği içinde düzenlenmekte, temel yaşam desteği ve ilk yardımın temelleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu özel seminer serisi, bireyleri ve toplulukları, acil sağlık durumlarına karşı daha hazırlıklı hale getirme vizyonuyla hayata geçirilmiştir.

Seminerlerimizin Amacı

Seminerlerimizin temel amacı, katılımcıların temel yaşam desteği ve ilk yardım konularında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak ve acil durumlarda doğru müdahalede bulunabilme becerilerini geliştirmektir. Bu seminerler, acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda farkındalık yaratmayı ve toplumda genel bir sağlık bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı hedefler.

Eğitim İçeriği

Seminerlerimizde işlenecek ana konular şunları içerir:

 • Temel Yaşam Desteği (TYD): Kalp krizi, boğulma veya solunum durması gibi durumlarda kalp masajı ve suni teneffüs teknikleri.
 • Hava Yolu Tıkanıklığının Giderilmesi: Yetişkinlerde hava yolu tıkanıklığı durumunda uygulanacak Heimlich manevrası gibi yaşamsal öneme sahip müdahale yöntemleri.
 • Kanama ve Yaralanmalara Müdahale: Kesikler, sıyrıklar ve ciddi kanamalarda ilk yardım uygulamaları.
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım: Spor yaralanmaları da dahil olmak üzere, kas-iskelet sistemi yaralanmalarında doğru müdahale yöntemleri.
 • Ani Hastalıklara Müdahale: Epilepsi nöbetleri, şeker krizi ve benzeri durumlara ilk müdahale.
 • Yanık Tedavisi: Farklı derecelerdeki yanıklar için uygulanacak ilk yardım yöntemleri.
 • Zehirlenmeler: Ev içi ve dışı zehirlenme vakalarında alınması gereken önlemler ve müdahaleler.

Eğitim Yöntemleri

Eğitimlerimiz, teorik bilgilendirme ve pratik uygulamaları içeren bir yaklaşımla sunulmaktadır. Uzman eğitmenlerimiz, gerçekçi senaryolar ve simülasyonlar aracılığıyla, öğretilen bilgi ve teknikleri pekiştirmektedir. Bu interaktif ortam, katılımcıların öğrendiklerini daha iyi kavramalarını ve acil durumlar karşısında güvenle hareket edebilmelerini sağlar.

Kimler Katılmalı?

 • Kurumsal firmaların çalışanları,
 • Üniversite öğrencileri ve akademik personel,
 • STK üyeleri ve gönüllüleri,
 • İlk yardım konusunda bilgilenmek ve becerilerini geliştirmek isteyen herkes.

Seminerlerin Yapısı ve Süreci

Seminerler, katılımcıların meşguliyetlerini göz önünde bulundurarak, esnek zamanlarda ve çeşitli formatlarda düzenlenmektedir. Online ve yüz yüze oturumlar, katılımcılara erişilebilirlik ve kolaylık sunmak için alternatif olarak planlanmaktadır. Bu sayede, coğrafi sınırların ötesine geçerek, daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz.

Sertifikasyon ve Katılım Belgesi

Tüm katılımcılara, bir katılım sertifikası verilecektir. Bu sertifika, bireysel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, kurumlarında ve topluluklarında sağlık ve güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik adımlar atılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

Eğitimlerin Toplumsal Katkısı

Vira Akademi olarak sunulan bu seminerlerle, toplumun farklı kesimlerinden bireyleri acil sağlık durumlarına karşı daha hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimler sayesinde, acil durumların etkili bir şekilde yönetilmesi, potansiyel sağlık sorunlarının önlenmesi ve yaşamların kurtarılması hedeflenmektedir.

Neden Katılmalısınız?

 • Hayat Kurtarabilirsiniz: Temel yaşam desteği ve ilk yardım becerileri, beklenmedik bir anda birinin hayatını kurtarabilir.
 • Bilinçli Bir Toplum: Sağlık bilincine sahip bireyler, toplumun genel sağlık seviyesini yükseltir.
 • Kişisel Gelişim: Bu eğitimler, kişisel yeteneklerinizi ve özgüveninizi artırır.
 • Sorumluluk Bilinci: İş yerinizde, okulunuzda veya topluluğunuzda sağlık ve güvenlik konularında daha bilinçli ve sorumlu hareket etmenize olanak tanır.

Kayıt ve İletişim

Eğitimlerimize katılmak isteyen bireyler ve kurumlar, Vira Akademi’nin resmi web sitesi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir veya bizimle doğrudan iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirler. Seminer takvimimiz, katılımcıların ihtiyaç ve tercihlerine göre düzenli olarak güncellenmektedir.

Sonuç

Vira Akademi olarak, temel yaşam desteği ve ilk yardım eğitimlerimizle, acil sağlık durumlarına müdahalede bulunabilme kapasitesini artırmayı ve toplumda sağlık bilincini yükseltmeyi hedefliyoruz. Kurumsal firmalar, üniversiteler, STK’lar ve tüm yetişkin bireyler için düzenlediğimiz bu seminerlerle, herkesi bu önemli ve hayat kurtarıcı bilgi ve becerileri öğrenmeye ve yaymaya davet ediyoruz. Gelecekteki acil durumlara karşı daha hazırlıklı bir toplum yaratma yolunda, sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Sağlık ve güvenlik bilincinin artırılması, hepimizin sorumluluğundadır ve birlikte çok daha güçlüyüz.