Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Eğitimlerimizden Kareler

Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi
Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi Tanıtım

Neden İlk Yardım Eğitimleri Güncellenmelidir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlkyardımcı personel istidam zorunluluğu getirilmiştir.

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,bulundurması zorunludur.

Bu amaçla ilgili yönetmelik hükümlerince düzenlenen bu eğitim, bireysel katılımcılar kadar iş kanunu kapsamında yer alan iş yerleri için de alınması zorunlu bir eğitimdir. Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 kişiden biri, tehlikeli iş yerlerinde her 15 kişiden biri ve az tehlikeli iş yerlerinde her 20 kişiden biri ilkyardımcı olmak zorundadır. Güncelleme eğitimleri alınarak belge süreleri uzatılmakta ve bu şekilde zorunluluklar yerine getirilmektedir.

Ambulans şoförü olabilmek için Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezigibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Aynı şekilde süresi dolan belgelerin güncellemeleri de görevlendirme için gerekli şartın sağlanması bakımından önemlidir.

Eğiticinin eğitimi belgesi almış olmanıza ilave olarak Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezigibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilme imkanına sahip olursunuz. Eğitmenliğe devam edebilmeniz için sertifikalarınızın zamanında güncellenmesi gerekmektedir.

Acil durumlarda yaralılara müdahale edebilme yetkisi sahibi olabilme için yine aynı şekilde Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezigibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Süresi dolan sertifikaların güncellenmemesi durumunda acil durumlarda yaralılara müdahale yetkiniz kalkmış olacaktır.

Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Arama ve Kurtarma Teknisyeni olabilmek, ilgili Dernek ve STK’larda aktif görev alabilmek için yine Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezigibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız gerekmektedir. İlkyardımcı sertifikanızın süresi dolması durumunda, eğer güncelleme eğitimine katılmazsanız, görevlendirme alabilmeniz mümkün olmamaktadır.

Eğitim Süresi

Güncelleme eğitimini almak isteyenler, 1 tam gün şeklinde olmak üzere toplam 8 saat süren bir eğitime katılmak zorundadırlar.

Bu eğitime katılım zorunlu, devamlılık esastır. Eğitimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetmen ekibinin denetimine açıktır ve kursiyerin herhangi bir sebeple kursa katılmadığı tespit edilmesi halinde eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edilir. Bu iptal edilme işlemi sonrası kursiyere ücret iadesi yapılmaz. Kursiyer tekrar eğitim kaydı yaptırarak eğitime katılmak zorundadır.

Eğitim İçeriği

Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile temel eğitim içeriğinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır. Mevzuat ve genel müdürlük tarafından belirlenmiş eğitim içeriği şu şekildedir;

Genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım.

Ayrıca dönem dönem eğitim konularında ve eğitimlerde kullanılan malzeme, araç ve gereç listelerinde güncellemeler Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Eğitim Yeri

Eğitimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkilendirmiş olduğu ilk yardım eğitim merkezinde yapılabileceği gibi, gerekli şartların sağlanması halinde firmaların kendi yerlerinde de düzenlenebilir. Bu şartlardan kısaca bahsetmek gerekir ise;

Katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bulunan, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulunduğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir. Diğer gerekli bütün malzemeler Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi’nce sağlanmaktadır (Projeksiyon Cihazı, Ayaklı yazı tahtası, Eğitim Maket Seti, OED Cihazı, Atel, Battaniye, Bandaj vb).

Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulunduramaz.

Eğitim alanı olarak ise yemekhane gibi giriş / çıkış olan yerler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Yerinde eğitim almak isteyen kurumun, bu şartları sağladığını beyan eden formu imzalı kaşeli şekilde Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi’ne ulaştırmasına istinaden, gerekli eğitim organizasyon işlemlerine başlanılacaktır. Toplam 8 saat süren bu eğitim sonunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün onayıyla kursiyerlerin belgeleri güncellenir.

Güncelleme Eğitimi Geçerlilik Süresi

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılmayanların belgelerinin geçerlilik süresi uzatılamaz. Güncelleme eğitimine katılan kursiyerin belgeleri yetkili mercii olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilir ve onaylanmasına müteakip 3 yıl geçerliliği olan ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimliğinin güncellenmesi Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından sağlanır.

NOT: Güncelleme eğitimlerinin mücbir sebep veya olağanüstü hâl nedeniyle (pandemi, doğal afet vb) yapılamaması halinde, Genel Müdürlük onayı ile söz konusu eğitimler bu durumların ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde yapılır. Bu süre zarfında yetki belgeleri geçerli olmaya devam eder.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi Ücretlendirmesi

İlk Yardım Eğitim ve Eğitici Eğitim Merkezleri Ücret Tespit Komisyonu’nun 20.02.2024 tarihli kararına istinaden İlk Yardım Eğitimi ücreti 1.550 TL + KDV’dir.

Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi Konu Başlıkları

Genel İlkyardım Bilgileri
 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • İlkyardımın ABC si nedir?
Hasta/Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi
 • Solunum Değerlendirilmesi
 • Kan Basıncının Değerlendirilmesi
 • Nabız Değerlendirilmesi
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Vücut Isısının Değerlendirilmesi
 • Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
 • Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
 • Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?
Temel Yaşam Desteği
 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel Yaşam Desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için baş geri çene yukarı pozisyonu nasıl verilir?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Bilinci yerinde tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası (=Karına bası uygulama) nasıl uygulanır?
 • Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilkyardım uygulanır?
Kanamalarda İlkyardım
 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?
 • Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır?
 • Boğucu Sargı (turnike) uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?
 • Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılmalıdır?
Yaralanmalarda İlkyardım
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında
 • belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yanık, Sıcak Çarpması Ve Donmada İlkyardım
 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpmasında risk grupları var mıdır?
 • Sıcak yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri neler olabilir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulma belirtileri nelerdir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Bilinç bozukluğu/ bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri ve belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun-yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (=Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinin belirtileri nelerdir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesinin nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?
 • Şofben Kazaları
 • Şofben Kazalarında İlkyardım
 • Alınması Gereken Önlemler Nelerdir
 • Karbon monoksit Zehirlenmesi
 • Karbon monoksit Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?
 • Karbon monoksit Zehirlenmesinde İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Kedi- köpek gibi hayvan ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Boğulmalarda İlkyardım
 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?
Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

Sıkça Sorulan Sorular

İşyerinin faaliyet alanından bağımsız olarak ilkyardımcı personel bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Tehlike sınıfına göre mevzuat tarafından belirlenen ilkyardımcı sayısı; az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışan için 1 ve çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışan için 1 olmaktadır.

Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri üzerinden verilen eğitimler bilgilendirme amaçlı olup, eğitimlerin sonunda alınan sertifikalar mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme yerine geçmemektedir.

Aynı şekilde halk eğitim merkezleri üzerinden verilen eğitimler de bilgilendirme amaçlı olup, eğitimlerin sonunda alınan sertifikalar mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme yerine geçmemektedir.

HAYIR. İlk yardım eğitimleri ile ilgili olarak mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı onaylı olması durumunda kabul edilmektedir. Mevzuatın zorunlu kıldığı sertifikalar, Sağlık Bakanlığı ÇKYS sistemi üzerinden sorgulanabilmekte ve bu sertifikaların doğrulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Vira Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri ve yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü zorunlu ilkyardımcı eğitimlerini vermeye yetkilidir.

Vira Akademi İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri ve yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilk yardım eğitici eğitimlerini vermeye yetkilidir.

Temel ilk yardım eğitimlerimiz 2 gün süreyle ve 16 saat üzerinden, 09:00-17:00 arası teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak verilmektedir.

Güncelleme ilk yardım eğitimlerimiz 1 gün (8 saat) süreyle ve 09:00-17:00 arası teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Mevzuat tarafından belirlendiği şekliyle, eğitim gruplarımız en az 5 kişi olmak koşuluyla açılmaktadır.

Her eğitim için (güncelleme yada temel eğitim fark etmeksizin)  7 kişiye 1 eğitmen görevlendirilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde hem teorik ve uygulamalı sınav yapılmaktadır.

Teorik sınav için 85 olan geçme notunu veya üstünü alan kişiler uygulama sınavına katılmaya hak kazanmakta olup, sertifika almaya hak kazanabilmeleri için aynı şekilde uygulama sınavından da 85 ve üstü almaları gerekmektedir.

Her adayın 2 sınav bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilkyardımcı belgesi ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanırlar.

İlkyardımcı belgeleri 3 yıl geçerli olup, 3 yılın sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Vira Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi’ne başvurularak, 1 günlük eğitim ile güncellenebilmektedir.

Katılım sayısı ve eğitim yerinizin müsaitlik durumuna göre kendi işyerinizde eğitim alabilirsiniz.

Eğitimler Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kurallar ve ilgili yönetmelik kapsamında yapılmaktadır. Eğitimler konferans ve toplantı salonu vb eğitim vermeye müsait alanlarda yapılabilmektedir.

HAYIR. Mevzuatın uygun kabul etmediği bu tarz alanlarda eğitimler organize edilememektedir.

Eğitimin verildiği salonda/alanda her aday için asgari 3,5 m2 alan ayrılmış olmalıdır.

Eğitime tam zamanlı katılım zorunluluğu mevcuttur.