Temel İlk Yardım Eğitimi

Eğitimlerimizden Kareler

Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi

Temel İlk Yardım Eğitimi Tanıtımı

İlk Yardım Eğitimi Mevzuatı

29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği,

İlkyardımı: Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri ve

İlkyardımcıyı da: Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitimi alarak, verilen eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen ilkyardımcı belgesi sahibi olan kişi olarak tanımlamaktadır. Bu yönetmelik ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilen eğitimlerin ve yine Sağlık Bakanlığı tarafından icra edilen sınavlarda başarılı olan kişilerin almaya hak kazandığı sertifikaların geçerli olduğunu ifade etmektedir.

Not: Yönetmelikte belirtildiği üzere, Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınan eğitimler ve sertifikalar hariç olmak kaydıyla, Halk Eğitim Merkezleri, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri vb kurumlarca verilen eğitimler ve sertifikalar bu mevzuat kapsamı dışında kalmaktadır. Bu durumda farklı kurumlardan alınan eğitimlerin ve belgelerinin katılım belgesi veya kişisel gelişim sertifikası dışında bir GEÇERLİLİĞİ OLMAMAKTADIR.

Neden İlk Yardım Eğitimi Alınmalıdır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 29.07.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlkyardımcı personel istidam zorunluluğu getirilmiştir.

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
 2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
 3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

Bu amaçla ilgili yönetmelik hükümlerince düzenlenen bu eğitim, bireysel katılımcılar kadar iş kanunu kapsamında yer alan iş yerleri için de alınması zorunlu bir eğitimdir. Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 kişiden biri, tehlikeli iş yerlerinde her 15 kişiden biri ve az tehlikeli iş yerlerinde her 20 kişiden biri ilkyardımcı olmak zorundadır.

Ambulans şoförü olabilmek için Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız gerekmektedir

Eğiticinin eğitimi belgesi almış olmanıza ilave olarak Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız durumunda, sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olarak çalışabilme imkanına sahip olursunuz.

Acil durumlarda yaralılara müdahale edebilme yetkisi sahibi olabilme için yine aynı şekilde Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Arama ve Kurtarma Teknisyeni olabilmek, ilgili Dernek ve STK’larda aktif görev alabilmek için yine Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi gibi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdan ilk yardım eğitimi almanız ve belgelendirme sürecini tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Eğitim Süresi

Bu eğitimi almak isteyenler, birbiri ardına devam eden 2 gün şeklinde olmak üzere toplam 16 saat süren bir eğitime katılmak zorundadırlar.

Bu eğitime katılım zorunlu, devamlılık esastır. Eğitimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetmen ekibinin denetimine açıktır ve kursiyerin herhangi bir sebeple kursa katılmadığı tespit edilmesi halinde eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edilir. Bu iptal edilme işlemi sonrası kursiyere ücret iadesi yapılmaz. Kursiyer tekrar eğitim kaydı yaptırarak eğitime katılmak zorundadır.

Eğitim İçeriği

Mevzuat ve genel müdürlük tarafından belirlenmiş eğitim içeriği şu şekildedir;

Genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım.

Ayrıca dönem dönem eğitim konularında ve eğitimlerde kullanılan malzeme, araç ve gereç listelerinde güncellemeler Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Eğitim Yeri

Eğitimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yetkilendirmiş olduğu ilk yardım eğitim merkezinde yapılabileceği gibi, gerekli şartların sağlanması halinde firmaların kendi yerlerinde de düzenlenebilir. Bu şartlardan kısaca bahsetmek gerekir ise;

Katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bulunan, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulunduğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir. Diğer gerekli bütün malzemeler Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi’nce sağlanmaktadır (Projeksiyon Cihazı, Ayaklı yazı tahtası, Eğitim Maket Seti, OED Cihazı, Atel, Battaniye, Bandaj vb).

Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulunduramaz.

Eğitim alanı olarak ise yemekhane gibi giriş / çıkış olan yerler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Yerinde eğitim almak isteyen kurumun, bu şartları sağladığını beyan eden formu imzalı kaşeli şekilde Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi’ne ulaştırmasına istinaden, gerekli eğitim organizasyon işlemlerine başlanılacaktır. Toplam 16 saat süren bu eğitim sonunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu tarih ve mekanda yine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilk yardım sınavı gerçekleştirilir. Sınava girmeden önce Vira Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından geriye dönük kısa bir genel tekrar eğitimi verilir, akabinde sınava geçilir. Bu sınav 2 aşamalı bir sınav olup teorik ve uygulamalı olarak 2 ayrı bölümden oluşmaktadır.

Sınav Yeri ve Uygulama Şekli

Sınav yerini, gününü ve saatini İl Sağlık Müdürlüğü belirlemekte olup güncel durumda, Temel İlk Yardım ve Güncelleme Eğitimi Sınavları hafta sonları, İlk yardım Eğitici Eğitmenliği Sınavları ile OED sınavları hafta içi yapılmaktadır. Sınav yerleri ise İstanbul Acil Şube ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği, uygun salonu olan hastanelerde yapılmaktadır.

Eğitimin sona erdiği tarihin akabinde bir ay içerisinde kursiyerler sınava girmek durumundadır.

Sınava alınacak katılımcılar nüfus cüzdanı veya fotoğraflı resmi kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.

Uygulama sınavı yapıldığı için rahat bir kıyafet tercih edilmelidir.

Sınavlar teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamalı olmaktadır.

Teorik sınavdan 85 alan aday uygulama sınavına girmeye hak kazanır.

Teorik ve uygulamalı sınavlar birbirini takip edecek şekilde icra edilmektedir.

Teorik sınav soruları; müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan İl Sağlık Müdürlüğü Sınav Gözetim Ekibi’nce belirlenmektedir. (Örnek soruları web sayfamızdan inceleyebilirsiniz)

Uygulama sınavları; temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla, beceri gerektiren konuları içerecek şekilde yapılmaktadır.

Her iki sınavdan 85 alan aday sertifika almaya hak kazanır.

Her kursiyerin 2 sınav hakkı vardır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar.

Teorik sınavdan başarılı olup uygulama sınavından başarısız olan aday, bir sonraki sınavda, sınavın sadece uygulama aşamasına girecektir.

Temel İlk Yardım Sertifikası ve Geçerlilik Süresi

Sınavda başarılı olan kursiyerin belgeleri onay mercii İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilir ve onaylanmasına müteakip 3 yıl geçerliliği olan ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimliğinin kişiye teslimi sağlanır. Yönetmelik gereği eğitim alan her katılımcının 2 sınav hakkında da başarısız olması durumunda, sertifika almaya hak kazanması için kursiyerin eğitimi tekrar alması gerekmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi Ücretlendirmesi

İlk Yardım Eğitim ve Eğitici Eğitim Merkezleri Ücret Tespit Komisyonu’nun 20.02.2024 tarihli kararına istinaden İlk Yardım Eğitimi ücreti 3.100 TL + KDV olup, güncel sınav harç ve gözetmen ücreti toplam tutarı da 233,85 TL + KDV’dir.

Kayıt Evrakları

Temel İlk Yardım Eğitimi katılımcıları için kayıt sırasında T.C. kimlik numarası, ad-soyad, adres, mezuniyet durumu, mesleği, telefonu, mezun olduğu okul/fakülte ve vesikalık fotoğraf gereklidir.

Kimler Temel İlk Yardım Eğitimi Alabilir?

18 yaşını doldurmuş olan herkes ilk yardım eğitimi alabilir.

Temel İlk Yardım Eğitimi İlgili Önemli Bilgiler

İlk aşaması yazılı test sınavı olup geçme notu 85’tir. 85 alamayan kursiyer sınavın diğer aşaması olan uygulama sınavına girmeye hak kazanamaz. Geçer not alan kursiyer uygulama sınavında ilkyardım eğitim merkezinde aldığı eğitimde öğrenmiş olduğu temel yaşam desteği, araçtan yaralı tahliye ve hemlich manevrası gibi uygulama içeren konulardan sınava tabi tutulur.

Temel İlk Yardım Eğitimi Konu Başlıkları

Genel İlkyardım Bilgileri
 • İlkyardım nedir?
 • Acil tedavi nedir?
 • İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
 • İlkyardımcı kimdir?
 • İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
 • İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
 • 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • İlkyardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler nelerdir?
 • İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
 • Hayat kurtarma zinciri nedir?
 • İlkyardımın ABC si nedir?
Hasta/Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi
 • Solunum Değerlendirilmesi
 • Kan Basıncının Değerlendirilmesi
 • Nabız Değerlendirilmesi
 • Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
 • Vücut Isısının Değerlendirilmesi
 • Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
 • Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
 • Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
 • Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
 • Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?
Temel Yaşam Desteği
 • Solunum ve kalp durması nedir?
 • Temel Yaşam Desteği nedir?
 • Hava yolunu açmak için baş geri çene yukarı pozisyonu nasıl verilir?
 • Yapay solunum nasıl yapılır?
 • Hava yolu tıkanıklığı nedir?
 • Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
 • Bilinci yerinde tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası (=Karına bası uygulama) nasıl uygulanır?
 • Kısmi tıkanıklık olan kişilerde nasıl ilkyardım uygulanır?
Kanamalarda İlkyardım
 • Kanama nedir?
 • Kaç çeşit kanama vardır?
 • Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?
 • Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır?
 • Boğucu Sargı (turnike) uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
 • Şok nedir?
 • Kaç çeşit şok vardır?
 • Şok belirtileri nelerdir?
 • Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
 • Şok pozisyonu nasıl verilir?
 • Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılmalıdır?
Yaralanmalarda İlkyardım
 • Kaç çeşit yara vardır?
 • Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
 • Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Ciddi yaralanmalar nelerdir?
 • Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
 • Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
 • Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
 • Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında
 • belirtiler nelerdir?
 • Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yanık, Sıcak Çarpması Ve Donmada İlkyardım
 • Yanık nedir?
 • Kaç çeşit yanık vardır?
 • Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
 • Yanıklar nasıl derecelendirilir?
 • Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
 • Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
 • Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
 • Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sıcak çarpmasında risk grupları var mıdır?
 • Sıcak yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?
 • Donuk belirtileri nelerdir?
 • Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Kırık nedir?
 • Kaç çeşit kırık vardır?
 • Kırık belirtileri neler olabilir?
 • Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
 • Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Burkulma nedir?
 • Burkulma belirtileri nelerdir?
 • Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Çıkık nedir?
 • Çıkık belirtileri nelerdir?
 • Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
 • Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Tespit yöntemleri nelerdir?
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Bilinç bozukluğu/ bilinç kaybı nedir?
 • Bilinç kaybı nedenleri ve belirtileri nelerdir?
 • Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun-yan pozisyon) nasıl verilir?
 • Havale nedir?
 • Havale nedenleri nelerdir?
 • Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
 • Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Sara krizi (=Epilepsi) nedir?
 • Sara krizinin belirtileri nelerdir?
 • Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kan şekeri düşüklüğü nedir?
 • Kan şekeri düşmesinin nedenleri nelerdir?
 • Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
 • Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
 • Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
 • Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Zehirlenme nedir?
 • Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
 • Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
 • Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?
 • Şofben Kazaları
 • Şofben Kazalarında İlkyardım
 • Alınması Gereken Önlemler Nelerdir
 • Karbon monoksit Zehirlenmesi
 • Karbon monoksit Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?
 • Karbon monoksit Zehirlenmesinde İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Kedi- köpek gibi hayvan ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
 • Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
 • Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
 • Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Boğulmalarda İlkyardım
 • Boğulma nedir?
 • Boğulma nedenleri nelerdir?
 • Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
 • Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?
Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
 • Acil taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sürükleme yöntemleri nelerdir?
 • Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
 • Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
 • Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

Sıkça Sorulan Sorular

İşyerinin faaliyet alanından bağımsız olarak ilkyardımcı personel bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Tehlike sınıfına göre mevzuat tarafından belirlenen ilkyardımcı sayısı; az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışan için 1 ve çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışan için 1 olmaktadır.

Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri üzerinden verilen eğitimler bilgilendirme amaçlı olup, eğitimlerin sonunda alınan sertifikalar mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme yerine geçmemektedir.

Aynı şekilde halk eğitim merkezleri üzerinden verilen eğitimler de bilgilendirme amaçlı olup, eğitimlerin sonunda alınan sertifikalar mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme yerine geçmemektedir.

HAYIR. İlk yardım eğitimleri ile ilgili olarak mevzuatın zorunlu kıldığı belgelendirme sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı onaylı olması durumunda kabul edilmektedir. Mevzuatın zorunlu kıldığı sertifikalar, Sağlık Bakanlığı ÇKYS sistemi üzerinden sorgulanabilmekte ve bu sertifikaların doğrulamaları gerçekleştirilebilmektedir.

Vira Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri ve yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü zorunlu ilkyardımcı eğitimlerini vermeye yetkilidir.

Vira Akademi İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezleri ve yine Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilk yardım eğitici eğitimlerini vermeye yetkilidir.

Temel ilk yardım eğitimlerimiz 2 gün süreyle ve 16 saat üzerinden, 09:00-17:00 arası teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak verilmektedir.

Güncelleme ilk yardım eğitimlerimiz 1 gün (8 saat) süreyle ve 09:00-17:00 arası teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Mevzuat tarafından belirlendiği şekliyle, eğitim gruplarımız en az 5 kişi olmak koşuluyla açılmaktadır.

Her eğitim için (güncelleme yada temel eğitim fark etmeksizin)  7 kişiye 1 eğitmen görevlendirilmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde hem teorik ve uygulamalı sınav yapılmaktadır.

Teorik sınav için 85 olan geçme notunu veya üstünü alan kişiler uygulama sınavına katılmaya hak kazanmakta olup, sertifika almaya hak kazanabilmeleri için aynı şekilde uygulama sınavından da 85 ve üstü almaları gerekmektedir.

Her adayın 2 sınav bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Teorik ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilkyardımcı belgesi ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanırlar.

İlkyardımcı belgeleri 3 yıl geçerli olup, 3 yılın sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Vira Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi’ne başvurularak, 1 günlük eğitim ile güncellenebilmektedir.

Katılım sayısı ve eğitim yerinizin müsaitlik durumuna göre kendi işyerinizde eğitim alabilirsiniz.

Eğitimler Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kurallar ve ilgili yönetmelik kapsamında yapılmaktadır. Eğitimler konferans ve toplantı salonu vb eğitim vermeye müsait alanlarda yapılabilmektedir.

HAYIR. Mevzuatın uygun kabul etmediği bu tarz alanlarda eğitimler organize edilememektedir.

Eğitimin verildiği salonda/alanda her aday için asgari 3,5 m2 alan ayrılmış olmalıdır.

Eğitime tam zamanlı katılım zorunluluğu mevcuttur.

9 Yorum.

 • Nazim Demircan
  Aralık 29, 2023 3:55 pm

  Bir birinden değerli hocalarıma cok teşekkür ediyorum ders anlatım mükemmeldi zamanın ve vaktin nasıl geçtiğinin farkında olmadan cok güzel bir eğitim oldu 🙏👍👍

 • Burak Kartal
  Ocak 2, 2024 12:50 pm

  Mükemmel bir hizmet ve ilgi. Eğitmenler inanılmaz bilgili ve ilgili. Eğitimler çok eğlenceli geçti. İlkyardım eğitimi için kesinlikle bu kuruma gelinmeli.

 • Savaş Uzun
  Ocak 9, 2024 10:12 pm

  Vira akademi yöneticileri ve eğitmenleri, hem profesyonellikleri hem de samimiyetleriyle bizi çok etkilediler. Onların sıcak karşılaması, ikramları, sohbetleri ve ilgileri, eğitim sürecini çok keyifli hale getirdi. Eğitmenlerin, ilk yardım eğitimini çok anlaşılır ve pratik bir şekilde aktarmaları, konulara hakimiyetlerinin bir kanıtıydı adeta.
  Burada aldığımız eğitimden çok memnun ayrıldık. Başarılı ve güzel bir kurum olmasından kaynaklı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.

 • ismail danışmaz
  Ocak 13, 2024 6:21 pm

  2 lise 4 üniversite okudum hayatım okumakla geçiyor böyle güler yüzlü eğitim yuvası bu güne kadar girmedim hele hocaların ders anlatisindan.guler yüzlerinden aldığım eğitim bırak beynimi ta ruhuma işledi ayrıca murat beyi tebrik etmek lazım böyle kaliteli becerikli güler yüz eğitmenler seçtiğinden dolayı murat beyi kutlarım. Hocalardan bir sabah İsmail bey buyur kahvaltı yap çay iç demesi gönlüm de bu eğitim yuvasının bir aile yuvası gibi hissset tim ogrencilerin uyup saglayistan dolayı önce bayan arkadaş Lara ve sonra beylere çok teşekkür ederim tontos amcalarini hiç kirmadilar beni çok onure ettiler selam saygı ve sevgilerimle.

 • öznur bozkurt
  Ocak 14, 2024 7:14 am

  Güler yüzlü çalışanlar,deneyimli kadrosu ve sıcak eğitim ortamıyla harika atmosferi olan kurumda çay-kahve vb. ikramları da mevcut. Ulaşım da kolay.. ilgileri için teşekkürler 👍🏻

 • Çok deneyimli hocalarımızla çok güzel bir kurs geçirdim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 • dursun ergunturk
  Ocak 16, 2024 8:52 am

  Harika ekip , harika Hocalar . Vira Akademi ekibine sonsuz teşekkürler..

 • Mehmet İskender
  Ocak 16, 2024 12:30 pm

  Güler yüzlü çalışanlar samimi eğitim ortamıyla çok harika bir eğitim aldığım kurum.

 • şamil timur
  Ocak 16, 2024 10:21 pm

  Gerçekten çok memnun kaldım. Hocalarımız güler yüzlü eğitim olarak çok iyiler kendimi doktor gibi hissediyorum TEŞEKKÜRLER VİRA AKADEMİ

Yorumlar kapatılmış.