İlk Yardımcı Personel Bulundurma Zorunluluğu

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hayati bir öneme sahip olan ilk yardım, Türkiye’de belirlenen yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmiştir. İlkyardım Yönetmeliği Madde 19‘a göre, iş yerlerinde ilk yardım eğitimi almış ve donanımlı ilkyardımcı bulunması zorunludur. Bu zorunluluk, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre belirlenmiştir.

İlkyardım Yönetmeliği, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında da  değerlendirilmekte olup, özel olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, işyerlerinde ilkyardımcı bulundurulması zorunluluğu belirli kriterlere bağlanmıştır. Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışana karşı 1 ilkyardımcı bulundurulması gerekmekteyken, tehlikeli işyerlerinde bu oran 15 çalışana, çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 çalışana düşmektedir.Bu zorunluluk, işyerlerinde olası acil durumları en etkili şekilde yönetebilmek ve çalışanların sağlıklarını güvence altına alabilmek amacıyla ilgili yetkililer tarafından getirilmiştir.Ayrıca, özel güvenlik ve sürücü kursları gibi belirli kurslarda ilk yardım eğitimi zorunlu olarak verilmektedir. Bu eğitimlerin, İlkyardım Yönetmeliği’ne uygun olarak yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi şarttır. Bu düzenleme, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş  ilk yardım eğitim merkezlerinin eğitimlerinin geçerliği olmasıyla eğitim kalitesini ve etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.

Son olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim programı dahilinde, ilk yardım eğitimi verecek eğitmenlerin 16 saatlik ilk yardım eğitimini almaları zorunludur. Bu sayede, okullarda öğrencilere ve öğretmenlere doğru ve etkili bir şekilde ilk yardım bilgisi aktarılması sağlanarak gelecek nesillerin güvenliğine katkıda bulunulmaktadır. Bu düzenlemeler, toplumun genel güvenliği, sağlığı  ve bilinçlenmesi için önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır.

İlkyardım Yönetmeliği  – MADDE 19 

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  • a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurması zorunludur.

(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilk yardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilk yardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilk yardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilk yardım eğitimini almaları zorunludur.

Detaylı bilgi için; Resmi mevzuatı inceleyin.