İlk Yardım Sertifikası Nasıl Alınır?

İlk yardım eğitimleri, bireylerin acil sağlık durumlarında bilinçli ve etkili müdahalede bulunabilmeleri için son derece önemlidir. Bu eğitimler, özellikle kritik anlarda hayat kurtarıcı rol oynayabilir. Sağlık Bakanlığı onaylı eğitimlerin sonunda, katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmeleri ve ilk yardım tekniklerinde yetkinliklerini ispatlamaları ve yeterli olmaları durumunda ilkyardımcı olduklarını belgeleyecek ilk yardım sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanabilmeleri amacıyla bir sınav süreci bulunmaktadır. İşte bu sınavların yapısı ve gerekleri hakkında detaylı açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz:

Sınav Gözetmeni ve Ekibi

Sınav gözetmeni, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan, yetki belgesine sahip ilk yardım eğitmeni veya ilk yardım eğitici eğitmenidir. Sınav süreci, en az iki kişilik bir sınav gözetmen ekibi tarafından yürütülür. Bu ekip, sınavın adil ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Katılımcıların Nitelikleri

  • İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul veya ilköğretim mezunu olması zorunludur.
  • Katılımcıların eğitim süresinin tamamına katılım göstermeleri gerekmektedir.

Sınav Şartları ve Süreci

  1. Katılım ve Başarı Şartı: Katılımcılar, eğitim sonunda yapılacak teorik ve uygulamalı sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 85 puan almak zorundadır. Teorik sınavda başarısız olanlar, uygulamalı sınava katılamazlar.
  2. Kurallar ve Disiplin: Sınav kurallarına uymayanlar, sınav gözetmen ekiplerince tutanak altına alınır ve ilk sınav hakkından başarısız sayılırlar.
  3. Tekrar Sınavı: Başarısız olan katılımcılar, bir ay içinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa başarısız olanlara yetki belgesi verilmez, ancak istek üzerine kursa katılım belgesi alabilirler.
  4. Sınav İçeriği: Teorik sınav soruları, ilgili müdürlüğün oluşturduğu soru havuzundan seçilir. Uygulama sınavları ise; temel yaşam desteği, otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanımı, hava yolu tıkanıklığı giderme ve yaralı taşıma teknikleri gibi beceri gerektiren konuları kapsar.
  5. Sınav Zamanlaması: Teorik ve uygulamalı sınavlar, hafta sonları, eğitimin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılır. Olağanüstü hallerde bu süre, durumun normale dönmesinden itibaren bir ay uzatılabilir.

Bu sınavlar, katılımcıların ilkyardım bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde kritik bir rol oynar. Başarılı olan katılımcılar, ilkyardım uygulamalarında gereken yetkinliğe ulaştıklarını kanıtlamış olurlar ve bu önemli becerilerle toplumda potansiyel olarak hayat kurtarıcı bir role sahip olurlar. Bu süreç, hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından büyük bir önem taşır.

Not: Eğitimlerini tamamlamış kursiyerlerimiz sınavlar öncesinde web sayfamızda paylaşılmış olan soruları ve eğitim videolarını incelemeleri, sınavlarda başarılı olmalarına fayda sağlamaktadır. Lütfen ilgili linklerden eğitim videolarını ve örnek soruları inceleyiniz 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.